Beröring

Beröring
BERÖRING är en möjlighet att hela både kropp och själ.

Huden är människans största sinnesorgan. Hos en vuxen väger huden mellan tre och fem kilo. Huden är formbar och kan förnyas, den är färdigutvecklad redan i sjätte fosterveckan, långt före alla andra sinnesorgan, och vårt mest känsliga organ. Genom hudens känslighet lär vi oss alla i livets början hur omgivningen fungerar, vilken form och kvalitet saker och ting har.

Det är välkänt att beröring av huden har stor betydelse för barns utveckling. Forskare världen över har försökt få svar på frågan hur viktigt detta kan vara, och har då bl.a. studerat hur däggdjur slickar sina nyfödda ungar. Då har man funnit att det inte alls handlade om att slicka dem rena, som man först trodde. Utan om att stimulera och utveckla nervsystem, organ och beteenden. Slickandet, dvs. beröringen, sätter igång en rad reaktioner som för de flesta ungar faktiskt är nödvändiga om de ska överleva. Man tror att den långa graviditeten och alla vedermödor under den kan ha samma effekt hos människobarn. Men att en normal utveckling sedan förutsätter hudkontakt.

Spädbarn som ingen rör vid riskerar att dö. Det som kallas kängurumetoden, som innebär att för tidigt födda barn bärs tätt intill mammans eller pappans kropp emellanåt, förbättrar deras hälsotillstånd dramatiskt. Det räcker alltså inte med mattillförsel och värme i en kuvös.
-Fysisk kommunikation är lika viktig för oss människor, som andning, mat och vila, säger den amerikanske psykiatern Ashley Montagu.

I huden finns nervtrådar kopplade till bl.a. kroppens muskler. I musklerna finns hos oss alla sådana känslor lagrade, som vi av olika anledningar inte kunde uppleva i stunden när de kändes, vilket de flesta professionella massörer och kroppsterapeuter kommit i kontakt med på bänken. Musklerna är oftast omedvetet spända för att hålla tillbaka känslor vi inte orkar känna på. Följden blir att vi lever mer orörligt och begränsat än vi skulle behöva. Självhämningar och känslomässiga blockeringar som tar sig uttryck i muskelspänningar verkar omöjliga att bli av med bara genom Viljan. Beröring eller massage av olika slag kan däremot vara en hjälp att genom fysisk beröring förlösa låsta känslor.
Klassisk massage är vad de stressade nutidsmänniskor tycker är en välsignelse, en avslappningsmetod som fyller dem med ett stort fysiskt och psykiskt välbehag.

Utvecklingen av massage och massageterapier i Skandinavien leds sedan ett 30-tal år av Axelsons Gymnastiska Institut i Stockholm. Det är historiskt belagt att den klassiska massagen har praktiserats i omkring 5000 år. Då skrev Kon-Fu-Tse om massage, och man vet att massage utfördes i många gamla kulturer. Greken Hippokrates (460-377 f Kr.), läkekonstens fader, utarbetade bl.a. regler för hur massagen skulle tillämpas. Idag konstaterar forskare världen över att massage påverkar det autonoma nervsystemet, att hormoner som ger lugn frigörs, blodcirkulationen ökar och musklernas spänning minskar.

Dagens samhälle kräver av människan att hon går på högvarv, både på jobbet och fritiden. Samtidigt används kroppen alltför lite till vad den är skapt för; rörelse. Vi lever allt oftare ett mer stillasittande liv; i bilen, framför datorn och TV:n, Vi går oftare på plana golv, betong- och asfaltsytor än i skogen. Det är inte konstigt att en sådan orörlighet – parad med stress, vår tids kanske största folksjukdom – leder till spänningar, ömhet och trötthet i muskulaturen.

Massagens viktigaste uppgift är att lösa upp spänningar i musklerna, sådana spänningar som kan uppstå av för lite rörlighet, felaktig arbetsställning eller ansträngning av något slag. Rosenmetoden behandlar kroniska spänningar av känslomässiga orsaker. Oro, ilska och stress kan ge smärtförnimmelser i t.ex. rygg, axlar, nacke, höfter och knän.

De flesta muskelspänningar leder så småningom till kroniska tillstånd av värk. Många arbetsuppgifter innebär en statisk belastning på samma muskelgrupper. Något som faktiskt kan orsaka utslitning och, på lång sikt, invaliditet. När en muskel blir utsatt för ständig belastning minskar blodflödet i den, och den får för lite syre och näring, vilket gör att det istället samlas slaggprodukter i muskeln.

Av smärtan drar muskeln ihop sig och ju mer ont man får, desto mer spänner man sig. Man är snart inne i en ond cirkel. Men genom massage stimuleras blodcirkulationen, muskler och leder mjukas upp. Muskelknutor löses upp och förkortade muskler töjs ut.

Regelbunden klassisk massage eller behandling i Rosenmetoden kan förebygga muskelspänningar. Musklerna hinner då inte låsa sig i ett felaktigt, spänt läge. Ett par behandlingar i månaden av en professionell kroppsterapeut kan vara lagom.

Genom att röra sig mycket hjälper man också till att motverka spänningar, och motion är därför ett utmärkt komplement till massagen. Rörelse avlastar ensidigt belastade muskler, syresätter och stärker hela kroppen, man tränar hållning liksom avslappning.

Det kan lika ofta finnas psykiska som fysiska orsaker bakom muskelspänningar och värk. Oro, vrede, sorg och stress, som man inte ger utlopp för, kapslas istället in i muskler och leder. Man biter ihop, knyter näven i fickan, skjuter upp axlarna. Det bästa vore att genast ge utlopp för känslan av besvikelse, frustration och saknad genom att t.ex. (gråta), skrika, skratta eller prata. Genom att ”svälja” tvingas man betala senare, ofta i form av stelnade och värkande muskler.

Somliga klienter får behov av att prata och känslor kommer ofta upp till ytan – under behandlingen eller efteråt. Hur och varför sådana reaktioner uppstår finns det nu forskarrön som förklarar med att det sker hormonella förändringar i kroppen vid beröring. Dessa bevisar att bearbetning av kroppens muskler kan sätta igång processer i människan som inbegriper djupt lagrade fysiska och känslomässiga minnen.

Oxytocin heter hormonet som t.ex. utsöndras i blodet och stimulerar mjölkutdrivningen hos mödrar som ammar sina spädbarn. Ju mer av hormonet som finns i blodet, desto lugnare blir mamman och desto bättre går amningen. Mammans sinnesstämning beror inte bara på kärleken till barnet, utan har alltså dessutom en kemisk förklaring. Men oxytocin finns inte bara hos ammande mammor. Det finns hos alla, även hos män. Det bildas i hjärnan och utsöndras bl.a. vid beröring.

Kerstin Uvnäs Moberg heter professorn i fysiologi vid Karolinska Institutet som numera är erkänd som en av världens främsta hormonforskare och den som först upptäckte att fysisk beröring faktiskt utlöser detta lugn-och-ro-hormon. Se även länk:
www.medicallink.se/news/showNews.cfm?newsID=1344.

Det lugn som massage och annan beröring ger är inte bara tecken på att stresshormonerna sjunker, utan ett tillstånd i sig. Smärttröskeln ökar, medan puls och blodtryck sjunker.

-I vissa fall skulle säkerligen massage därför kunna ersätta lugnande tabletter, säger Kerstin Uvnäs Moberg. Dessutom kan det faktum att en annan person som tar hand om och bryr sig om en ha en terapeutisk effekt.

Bland dem som praktiserar massage, Rosenmetoden och andra kroppsterapier och inom den vetenskapliga forskning som finns inom massage och fysisk beröring, verkar alltså sambandet mellan fysisk beröring och känslomässiga reaktioner alltmer självklart. Det handlar inte ensidigt om den mänskliga kroppens anatomi och fysiologi, utan mera om hela människan, där kropp och själ är en enhet.

Beröring är ett sätt att skapa balans i nervsystemet. Kommunikation är livsviktigt, och beröring är i högsta grad kommunikation.

Kontakt
InandasLiv
Celsiusgatan 7
112 30 Stockholm
Madeleine Bolander
Tel: 073-715 88 28
madeleine@rosenmetod.se

Madeleine Bolander
Läs mer om mig

Vägbeskrivning

Kroppsterapeuternas-Yrkesförbund