Body Reading

Body Reading – Att avläsa kroppens historia

Kroppens spänningsmönster (attityder) kommer utur vanan att spänna sig. De flesta av dina spänningar är omedvetna och kopplade till smärtsamma känslor som du inte kunde hantera när de uppstod. Med hjälp av spänningarna kanske du både har gömt och glömt vad som hände där och då.

Genom att hålla känslorna på avstånd skapas ett mönster av spänningar i kroppen, vilka faktiskt inte bara är av ondo. Det är en effektiv försvarsmekanism som också har skyddat dig och stöttat dig genom de svårigheter du har mött!

Men många av de spänningar du fortfarande går omkring och bär på, har spelat ut sin funktion, du behöver inte längre det skydd de en gång gav, men mönstret har blivit till en kroppshållning som begränsar dig från att röra dig optimalt och kan i värsta fall leda till både smärta och sjukdom.

”Kroppen visar tydligast det du mest försöker dölja.”

Marion Rosen

I utbildningen till Rosenrörelseinstruktör och Rosenterapeut ingår att lära sig läsa av de attityder som sitter i kroppen och som avspeglar hur vi möter livet, och hur livet har mött oss.

Många av det svenska språkets metamorfoser visar hur känslor och attityder tar sig uttryck i kroppen.

 • Har du svansen mellan benen eller sträcker du på dig i självtillit?
 • Blåser du upp dig eller har luften gått ur dig fullständigt?
 • Går du med böjd nacke eller håller du huvudet högt?
 • Känner du dig knäsvag, tassar på tå eller sätter du ner foten när det behövs?
 • Axlar du ett alltför stort ansvar, bär en tung börda eller går du rakryggad vidare?
 • Armbågar du dig fram eller möter du Livet med öppna armar?
 • Står du stadigt med fötterna i myllan eller svävar du i det blå?
 • Har du andan i halsen eller pustar du ut?
 • Biter du ihop eller lättar du ditt Hjärta?
 • Står du ut eller slår du näven i bordet?
 • Får du luft under vingarna eller står du kvar stel av skräck?
 • Har du fjärilar i magen eller vilar du tryggt i goda händer?

Genom Rosenmetoden och Rosenrörelser kommer gradvis ”nya” sidor av personligheten fram och i avslappningen kan du få kontakt med de känslor och upplevelser du tidigare inte har kunnat bearbeta. När spänningarna släpper kan också de bakomliggande orsakerna komma upp till medvetenhet i form av minnen, bilder eller känslor.

Genom beröringen kan Rosenterapeuten spegla och bekräfta det som är och har varit, göra dig som klient medveten om vad din kropp signalerar så att du får möjlighet att komma till insikt om de underliggande upplevelse- och attitydmönstren.

Behandlingar i Rosenmetoden kan med fördel kombineras med Rosenrörelser.