Rörelser

Livet är i ständig rörelse. Liv är rörelse. Allt vi gör, gör vi i syfte att fria andningen så att syret kan strömma genom muskler och inre organ. Och det blir mer liv till våra liv!

Body Reading

Kroppens spänningsmönster (attityder) kommer utur vanan att spänna sig. De flesta av dina spänningar är omedvetna och kopplade till smärtsamma känslor som du inte kunde hantera när de uppstod. Med hjälp av spänningarna kanske du både har gömt och glömt vad som hände där och då. Läs mer…

Avspänningsrörelser

Avspänningsrörelser har sin grund i Rosenrörelser som, liksom Rosenmetoden, är utarbetade av Marion Rosen och kommer ur hennes arbete som sjukgymnast. Läs mer…

Rosenrörelser i bokform

En enda bok, vad jag vet, är skriven om Rosenrörelser. Å andra sidan är det mycket bra beskriven, med många bilder.

The Rosen Method of Movement av Marion Rosen och Sue Brenner.