Vad är Rosenmetoden?

Vad är Rosenmetoden?

Rosenmetoden är en mjuk, varsam och samtidigt kraftfull beröring av spända muskler. En beröring som ger kroppen möjlighet att släppa djupa kroniska spänningar, vilket hjälper dig till avslappning, större medvetenhet och självkännedom.

Rosenmetoden är en medvetandegörande kroppsterapi som har arbetats fram under många år av sjukgymnasten Marion Rosen. Den bygger på att kroppen avspeglar tillbakahålla känslor. Diafragman är kroppens viktigaste andningsmuskel och den förmedlande länken mellan det medvetna och det omedvetna.

Minnen, upplevelser som du av olika skäl inte har kunnat/vågat känna, göms i det undermedvetna. Muskler spänns och känslor hålls tillbaka för att behålla kontrollen över tillvaron. Smärtan i kropp och själ behöver bli lyssnad på och tagen på allvar, känna innerligheten från en medkännande hand.

“Spänningen i kroppen är den historia du inte kunde berätta”

 

                                                                                                       Marion Rosen

 

Rosenmetoden ger det omedvetna, glömda, möjlighet att få träda fram, undanträngda känslor plats att flöda fritt. De verbala gränserna sprängs och ett nytt språk tillkommer. Själen som uttrycker sig genom kroppen.

DIN KROPP MINNS DET DU VILL GLÖMMA

När musklerna tvingats spänna sig under en längre tid, kan de också visa på spänningar och låsningar i din inställning till dig själv eller till världen. Andningen är en indikator på ditt inre tillstånd och genom den mjuka beröringen kan Rosenmetoden hjälpa dig att bli medveten om spänningarna, och de känslor och minnen som hållits tillbaka får utrymme att komma fram.

BERÖRINGEN OCH NÄRVARON AV EN MEDKÄNNANDE HAND

Rosenmetoden går ut på att genom varsam fysisk beröring och innerlig medkänsla tala till ditt omedvetna och ge stöd åt din inre utvecklingsprocess. När kroppen berörs sker också något i ditt inre.

Medvetenhet är den viktigaste aspekten i processen att hjälpa dig öppna upp och utforska de skyddande lager du har behövt omge dig med. En rosenbehandling kan vara nog så kraftfull i sin varsamhet!

“It’s about transformation – from the person you think you are to the person you really are”

Marion Rosen

 

 

 

Genom att bli medveten om vad det är du har behövt skydda dig emot, kan du så småningom se hur begränsande försvaret numera är, när faran är över. Att frigöra andningen så att den rör sig genom hela kroppen blir ett stöd för den insikten, och när det händer blir den inre förvandlingen möjlig. Du andas lättare, rör dig friare, får nya insikter, blir medveten om din egen historia. Smärtan omvandlas till inre styrka och kraft att förändra och förvandla. Att med kärlekens ögon möta din glädje, kreativitet och livskraft. Målet är att finna din fulla potential och ge dig friheten att vara den du verkligen är.

“Den djupast liggande känslan är vår egen kärlek. Det är den som stödjer oss!”

Marion Rosen

När du befinner dig i balans känner du glädje, kärlek och harmoni, och känner dig trygg och fri att växa som människa.

Rosenmetodens arbete utgår ifrån Dig. Den inre utvecklingen leder till handlingar som sprider sig som ringar på vattenytan. Det fantastiska är att det aldrig tar slut. Jag vet aldrig vart det kommer att leda – jag vet bara att möjligheterna är oändliga!