Vad säger forskningen?

Vad säger forskningen?

I september 2009 publicerades den första artikeln av Karolinska Institutets forskningsprojekt om Rosenmetoden i den vetenskapliga tidskriften Journal of Alternative av Complementary Medicine.
http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/acm.2008.0489.

Forskning har också visat att beröring påverkar kroppens hormonproduktion. Kerstin Uvnäs Moberg heter professorn i fysiologi vid Karolinska Institutet som numera är erkänd som en av världens främsta hormonforskare och den som först upptäckte att fysisk beröring faktiskt utlöser detta lugn-och-ro-hormon. Se även länk:
http://www.medicallink.se/news/showNews.cfm?newsID=1344.

När vi blir rädda eller arga reagerar egot med att vilja skydda sig. All energi går ut till musklerna som spänner sig medan bara det allra nödvändigaste går till hjärta och lungor så att vi överlever. I det här läget är vi inte mottagliga för beröring – då handlar allt om att skydda sig. När vi är rädda reagerar vi, medvetet eller omedvetet. Kämpar eller flyr.

Även om det idag forskas på att ge oxytocinspray till personer med autism, sociala fobier, ångest, depression, stressrelaterade sjukdomar och även missbrukare av kemiska substanser, är det inte bara så enkelt som att tillföra hormonet på kemisk väg. Det har redan visat sig att vårt nervsystem inte ger känslan av lugn utan att vi dessutom får den yttre bekräftelsen genom beröring/närhet som sänder signalen; Det är lugnt!

Hon säger att i vissa fall skulle säkerligen massage kunna ersätta lugnande tabletter. Dessutom kan det faktum att en annan person som tar hand om och bryr sig om en, ha en terapeutisk effekt.

Det lugn som massage och annan beröring ger är inte bara tecken på att stresshormonerna sjunker, utan ett tillstånd i sig. Huden är kroppens största sinnesorgan och därigenom det viktigaste sättet att öka ”lugn-och-ro”-hormonet oxytocin medan stresshormonerna cortisol och adrenalin samtidigt minskar. Oxytocinet höjer dessutom smärttröskeln, aktiverar mag- och tarmkanalens rörelser och sänker blodtrycket. Immunförsvaret förbättras också av beröring.

Läs mer i boken ”Lugn och Beröring – Oxytocinets läkande verkan i kroppen” av Kerstin Uvnäs Moberg.

Oxytocin…
 • …lindrar smärta
 • …sänker blodtrycket
 • …sänker nivån av stresshormoner
 • …ger bättre matsmältning och näringsinlagring
 • …stimulerar tillväxt
 • …påskyndar läkning av sår och stärker immunförsvaret
 • …gör oss mer lugna och rofyllda
 • …gör oss mer sociala och intresserade av vår omgivning
 • …gör oss mindre rädda och fientligt inställda
 • …förbättrar relationer
 • …underlättar inlärning

Vid en studie på en BB-avdelning med för tidigt födda barn, återfick de barn som fått massage snabbare sin hälsa och naturliga kroppsvikt jämfört med en kontrollgrupp, säger Maria Hernandez-Reif som är läkare vid Touch Research Institute (TRI) i Miami, USA. http://www.miami.edu/touch-research/

Vår forskning visar att massage förbättrar immunförsvaret, säger Maria Hernandez-Rief, vilket ju är allmänt vitaliserande och bl.a. minskar ångesttillstånd och stress.

Liknande försök visar att beröring förbättrar hälsan även hos människor med t.ex. astma, reumatism, ätstörningar, migrän, sömnproblem, PMS, högt blodtryck, fibromyalgi och diabetes.