Är Rosenmetoden något för dig?

Rosenmetoden

Genom Rosenmetodens lätta beröring finns möjlighet att nå djup avslappning, att gå längre in i ditt inre och förstår mer om vem du är.

Allt du upplever i livet påverkar dig – medvetet eller omedvetet – och lämnar spår i din kropp.

Kroniska spänningstillstånd är något vi alla bär med oss, ofta följden av en situation som varit svår att hantera.

Det kan t.ex. handla om:

Stress av allehanda slag. Långvarig stress sätter sig i kroppen som t.ex. värk i muskler och leder, stelhet, trötthet, huvudvärk, tryck över bröstet, hjärtklappning, ångest, sömnlöshet, avstängdhet eller något annat symtom.
Rädsla… Det behöver inte handla om ett verkligt påtagligt hot om våld, det kan räcka med en diffus känsla av att inte duga eller räcka till, för att mista jobbet, sin partner, bli sjuk, inte kunna få barn.
Trauman från tidigare i livet som lever kvar i minnen, nattdrömmar, tankar som inte går att styra rätt. Man kan ha upplevt (eller varit med om i familjen)
Ätstörningar
Att som barn mist en förälder (eller båda)
Fysiska och sexuella övergrepp
Krig, tortyr, att vara på flykt
Missbruk
Psykisk ohälsa
Skilsmässa, flytt, sjukskrivning, pension, arbetslöshet är annat som kan utlösa en kris i vårt liv.
När det värsta är över, kan vi behöva hjälp med att slappna av igen.

Kroppen är vår kloka vän, som gör allt för att överleva. Därför hålls känslorna tillbaka och kroppsuttrycken stelnar. För att klara av, för att orka med det du egentligen inte orkade. Allra först sätter sig spänningen i andningen. Genom att hålla andan trycks känslorna effektivt undan och kroppen skapar lätt en omedveten vana att fortsätta spänna musklerna tills det blir något ständigt pågående. Den vanan formar kroppens hållning och orsakar begränsningar både när det gäller musklernas och ledernas rörlighet, blodcirkulation och andning. Så småningom kan det leda till att du känner dig stel, tung, trött eller avstängd. Det vill säga, den tillbakahållna känslan hindrar dig från att leva fullt ut.

Rosenmetoden är en mjuk och kraftfull beröring där du får möjlighet att tillåta dig att bara vara med det som är, kanske känna de känslor som inte fick utrymme att kännas på där och då. Rosenmetoden handlar också om att tillåta sig att vara den man är, med allt vad man varit med om. Långsamt kan musklerna våga släppa taget igen, andningen kan bli friare och energin kan komma åter.

Läs även mer under Vad är Rosenmetoden? https://inandasliv.se/vad-ar-rosenmetoden/